Participation in Education and Training 2004-2010 (July 2011)-Greek Only
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Τάσεις και Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης και Κατάρτισης

Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 (Ιούλιος 2011)  

Ανάμεσα στις κεντρικές επιδιώξεις κάθε κράτους είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης και ευέλικτης αγοράς εργασίας και ενός άρτια καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού ικανού να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις συνεχώς αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις της οικονομίας. Αυτός ο στρατηγικός στόχος καταλαμβάνει εξέχουσα θέση και στο πρόγραμμα δράσης για προώθηση της Στρατηγικής "Ευρώπη 2020".


Σημαντικό εργαλείο για παρακολούθηση της υλοποίησης αυτού του στρατηγικού στόχου αποτελεί η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων που διαμορφώνονται τόσο στην αγορά εργασίας όσο και στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Κύπρο.  Η παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού αποκτά ιδιαίτερη σημασία αφού παρέχει τη δυνατότητα λήψης κατάλληλων αποφάσεων πολιτικής καθώς και διορθωτικών μέτρων.


Η μελέτη αυτή εξετάζει τις διαχρονικές τάσεις των δεικτών συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο ενώ παρέχει και συγκριτικά στοιχεία όπου είναι διαθέσιμα για τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι διαχρονικές τάσεις των δεικτών γενικών ποσοστών συμμετοχής πληθυσμού σε εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και των δεικτών ποσοστών συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση κατά ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης. Πρόσθετα, για τους απασχολούμενους παρουσιάζονται οι δείκτες ποσοστών συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας και επαγγελματική κατηγορία.


Αναμένεται ότι η μελέτη αυτή θα προσθέσει χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες στο γνωσιολογικό απόθεμα της Κύπρου, τα οποία θα συμβάλουν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης, διαχρονικής και έγκυρης εικόνας για την αγορά εργασίας με ειδική επικέντρωση στο ανθρώπινο δυναμικό του τόπου. Προσδοκάται ότι οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα που αναδύονται μέσα από τη μελέτη θα τύχουν σημαντικής αξιοποίησης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σχετικά Έγγραφα