30ο Ενημερωτικό Δελτίο
  • wcmadmin
  • wcmadmin
30ο Ενημερωτικό Δελτίο
Έναρξη λειτουργίας δύο Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη «Ερμής»
Aπό την 1η Ιανουαρίου 2022, έχουν ενταχθεί και άρχισαν να λειτουργούν μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής, το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς».
Διαβάστε περισσότερα
Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 76.500 εργαζομένους και ανέργους, με δαπάνη €23,3 εκ. μέσα στο Α΄ Εξάμηνο του 2022
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2022.
Διαβάστε περισσότερα
Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ 2022-2024
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) εφαρμόζει ολοκληρωμένη διαδικασία προγραμματισμού και απολογισμού των δραστηριοτήτων της.  
Διαβάστε περισσότερα
Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού των προδιαγραφών τεσσάρων νέων έργων που πρόκειται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026.
Διαβάστε περισσότερα
Αλλαγές σε Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης
Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), εξαιτίας της λειτουργίας του Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (στο εξής «Σύστημα ΕΕΚΕ»), προχώρησε σε αναθεώρηση του εντύπου ΣΕ «Στοιχεία Εργοδότη»,
Διαβάστε περισσότερα
Προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε παραδοσιακά επαγγέλματα
Στο πλαίσιο του Σχεδίου «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων», το οποίο υλοποιείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), προγραμματίζεται η οργάνωση και υλοποίηση 3 προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων σε παραδοσιακά επαγγέλματα, με Ανάδοχο την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργε
Διαβάστε περισσότερα
Με μια ματιά  
Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)
Διαβάστε περισσότερα
Προγράμματα κατάρτισης ανέργων για εκμάθηση της Ρωσικής γλώσσας
Διαβάστε περισσότερα
Έκδοση «Spotlight on VET - 2020 compilation»
Διαβάστε περισσότερα
Ενημερωτικά σημειώματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
Διαβάστε περισσότερα

ΑνΑΔ - Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου © Πνευματικά δικαιώματα 2024

Έναρξη λειτουργίας δύο Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη «Ερμής»

Aπό την 1η Ιανουαρίου 2022, έχουν ενταχθεί και άρχισαν να λειτουργούν μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής, το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς».

Νέες σημαντικές ευκαιρίες κατάρτισης από την ΑνΑΔ για 76.500 εργαζομένους και ανέργους, με δαπάνη €23,3 εκ. μέσα στο Α΄ Εξάμηνο του 2022

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης που θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο Α΄ Εξάμηνο 2022.

Στρατηγικό Σχέδιο της ΑνΑΔ 2022-2024

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) εφαρμόζει ολοκληρωμένη διαδικασία προγραμματισμού και απολογισμού των δραστηριοτήτων της.  

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού των προδιαγραφών τεσσάρων νέων έργων που πρόκειται να εφαρμοστούν στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026.

Αλλαγές σε Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών των Πολυεπιχειρησιακών Προγραμμάτων Κατάρτισης

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), εξαιτίας της λειτουργίας του Κεντρικού Συστήματος Μητρώων Κρατικών Ενισχύσεων και Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων (στο εξής «Σύστημα ΕΕΚΕ»), προχώρησε σε αναθεώρηση του εντύπου ΣΕ «Στοιχεία Εργοδότη»,

Προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε παραδοσιακά επαγγέλματα

Στο πλαίσιο του Σχεδίου «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων», το οποίο υλοποιείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), προγραμματίζεται η οργάνωση και υλοποίηση 3 προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων σε παραδοσιακά επαγγέλματα, με Ανάδοχο την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργε