ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αξιολόγηση και Πιστοποίηση Συντελεστών Παροχής Κατάρτισης

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

1.            Μηχανική Οχημάτων

2.            Μηχανική Μοτοποδηλάτων/ Μοτοσικλετών

3.            Ηλεκτρολογία Οχημάτων

4.            Κλιματισμός Οχημάτων

5.            Βαφή Οχημάτων

6.            Τοποθέτηση/Επιδιόρθωση Ελαστικών Οχημάτων

7.            Επισκευή Αμαξωμάτων Οχημάτων

8.            Ευθυγράμμιση Συστήματος Διεύθυνσης Οχημάτων

9.            Εγκατάσταση και Συντήρηση Οργάνων Οχημάτων

10.          Συστήματα Ελέγχου Αυτόματων Λειτουργιών Οχημάτων

Σχετικά Έγγραφα