Κατασκευές - Δέσμη Επαγγελμάτων Ι
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

Κατασκευές - Δέσμη Επαγγελμάτων Ι  

 

 

1. Βοηθός ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων Επίπεδο 3

 

2. Διευθυντής κατασκευαστικών έργων Επίπεδο 6

 

3. Ελαιοχρωματιστής Επίπεδο 4

 

4. Επόπτης κατασκευαστικών έργων Επίπεδο 5

 

5. Εργάτης οικοδομικών εργασιών Επίπεδο 3

 

6. Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων Επίπεδο 4

 

7. Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων Επίπεδο 5

 

8. Ξυλουργός Επίπεδο 4

 

9. Ξυλουργός Επίπεδο 5

 

10. Οικοδόμος Επίπεδο 4

 

11. Συναρμολογητής ικριωμάτων δομικών έργων Επίπεδο 4

 

12. Συντονιστής σχεδίασης κατασκευαστικών έργων Επίπεδο 6

 

13. Σχεδιαστής κατασκευαστικών έργων Επίπεδο 5

 

14. Τεχνικός εγκατάστασης αντλιών θερμότητας και γεωθερμικών Επίπεδο 5

 

15. Τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων Επίπεδο 5

  16. Τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης αυτοματισμών και ηλεκτρονικών συστημάτων κτηρίων Επίπεδο 5

 

17. Τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης ηλιοθερμικών συστημάτων για θέρμανση χώρου, κλιματισμό και ζεστό νερό χρήσης Επίπεδο 5

 

18. Τεχνικός καλουπιών Επίπεδο 4

 

19. Τεχνικός κατασκευής και συντήρησης κολυμβητικών δεξαμενών – Επίπεδο 5

  20. Τεχνικός κατασκευών αλουμινίου – Επίπεδο 5

 

Σχετικά Έγγραφα