ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ  

1.            Οικοδομικά

2.            Κατασκευή καλουπιών

3.            Ξυλουργικά

4.            Επεξεργασία και Τοποθέτηση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος

5.            Υδραυλικά

6.            Συστήματα Κεντρικών Θερμάνσεων

7.            Συστήματα Ψύξης και Κλιματισμού

8.            Εγκατάσταση και Συντήρηση Ανελκυστήρων

9.          Χρωματισμοί-Διακοσμητικά Επιχρίσματα

10.          Συστήματα Υγρομονώσεων

11.          Ξηρά Δόμηση

12.          Τοποθέτηση Υαλοπινάκων

13.          Υπερυψωμένα Δάπεδα

14.          Διεύθυνση/Εποπτεία Έργου

Σχετικά Έγγραφα