Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων ερευνών και μελετών της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 2/2018
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την αναβάθμιση του συστήματος ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων ερευνών και μελετών της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 2/2018  

Προσφέρων

IBM Italia S.p.A (Cyprus Branch)

 

Επιτυχών Προσφέρων

IBM Italia S.p.A (Cyprus Branch)

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€11.430 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

22 Μαρτίου 2018