Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεφωνικού συστήματος στην ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 7/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση τηλεφωνικού συστήματος στην ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 7/2017  

Προσφέροντες

Κ. Kyriacou Electronics Ltd

Hellenic Technical Enterprises Ltd

Galatariotis Technical Ltd

A.C.C. AllNet Solutions Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

Hellenic Technical Enterprises Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€34.471,75 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

7 Νοεμβρίου 2017