Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Διαφημιστικού Γραφείου/Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων της ΑνΑΔ για 3 έτη - Αρ. Διαγωνισμού: 13/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Διαφημιστικού Γραφείου/Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων της ΑνΑΔ για 3 έτη - Αρ. Διαγωνισμού: 13/2017  

Προσφέροντες

Marketway Ltd

Fmw Financial Media Way

Contact Advertising Agency Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

Contact Advertising Agency Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€27.400 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

27 Δεκεμβρίου 2017