Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων στο πλαίσιο του Έργου «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) - Αρ. Διαγωνισμού 5/2018
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών για ανάπτυξη Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων στο πλαίσιο του Έργου «Επέκταση και Λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) - Αρ. Διαγωνισμού 5/2018  

Σχετικά Έγγραφα