Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑΔ- Αριθμός Διαγωνισμού: 16/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑΔ- Αριθμός Διαγωνισμού: 16/2017  

Προσφέροντες

Ewald & Makis Ltd

Chanat Ltd

Heatway Electromechanical Services Ltd

Air Control Ltd

Caramondani Bros Public Co Ltd

Specialist Maintenance Contractors J/V

 

Επιτυχών Προσφέρων

Chanat Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€33.845 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

14 Δεκεμβρίου 2017