Διαγωνισμός για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού πακέτου VMWare - Αρ. Διαγωνισμού: 23/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού πακέτου VMWare - Αρ. Διαγωνισμού: 23/2017  

Προσφέροντες

GCC Computers Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

GCC Computers Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€18.692 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

21 Νοεμβρίου 2017