Διαγωνισμός για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού HP BLADE CHASSIS/ ENCLOSURE BLC 7000 - Αριθμός Διαγωνισμού: 24/2017
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη εξοπλισμού HP BLADE CHASSIS/ ENCLOSURE BLC 7000 - Αριθμός Διαγωνισμού: 24/2017  

Προσφέροντες

GCC Computers Ltd

NewCyTech Business Solutions Ltd

Demstar Business Solutions Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

Demstar Business Solutions Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€10.760 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

14 Δεκεμβρίου 2017