Διαγωνισμός για την παροχή αδειών χρήσης και μηχανογραφικού εξοπλισμού για δύο δρομολογητές Cisco ISR4331/Κ9 και δύο Switches ARUBA 2930F της ΑνΑΔ 7/2021
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή αδειών χρήσης και μηχανογραφικού εξοπλισμού για δύο δρομολογητές Cisco ISR4331/Κ9 και δύο Switches ARUBA 2930F της ΑνΑΔ 7/2021  

Σχετικά Έγγραφα