Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών για υλοποίηση νέων αναγκών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 5/2021
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών για υλοποίηση νέων αναγκών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 5/2021  

Σχετικά Έγγραφα