Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου διείσδυσης (Penetration testing) στα Συστήματα Πληροφορικής της ΑνΑΔ - Αρ. Διαγωνισμού 7/2022
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου διείσδυσης (Penetration testing) στα Συστήματα Πληροφορικής της ΑνΑΔ - Αρ. Διαγωνισμού 7/2022  

Σχετικά Έγγραφα