Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και επέκταση του υφιστάμενου εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων “Dell EMC Unity 400” - Αριθμός Διαγωνισμού 30/2023
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και επέκταση του υφιστάμενου εξοπλισμού αποθήκευσης δεδομένων “Dell EMC Unity 400” - Αριθμός Διαγωνισμού 30/2023  

Σχετικά Έγγραφα