Διαγωνισμός για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του υφιστάμενου συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας και την προμήθεια νέας άδειας χρήσης για το υφιστάμενο λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας - Αρ. Διαγωνισμού 24/2022
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του υφιστάμενου συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας και την προμήθεια νέας άδειας χρήσης για το υφιστάμενο λογισμικό λήψης αντιγράφων ασφαλείας - Αρ. Διαγωνισμού 24/2022  

Σχετικά Έγγραφα