Διαγωνισμός για τη συντήρηση των συστημάτων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 14/2021
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για τη συντήρηση των συστημάτων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της ΑνΑΔ - Αριθμός Διαγωνισμού: 14/2021  

Σχετικά Έγγραφα