Διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία για την αντικατάσταση των τοπικών μονάδων ελέγχου (controllers) και του λογισμικού προγράμματος του κεντρικού συστήματος ελέγχου και διαχείρισης κτηρίου (ΚΣΕ ή BMS) του συστήματος κλιματισμού της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 14/2018
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία για την αντικατάσταση των τοπικών μονάδων ελέγχου (controllers) και του λογισμικού προγράμματος του κεντρικού συστήματος ελέγχου και διαχείρισης κτηρίου (ΚΣΕ ή BMS) του συστήματος κλιματισμού της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 14/2018  

Σχετικά Έγγραφα