Διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία για την αφαίρεση και απομάκρυνση των δύο πινακίδων και των τεσσάρων προβολέων από την οροφή του κτηρίου της Αρχής – Αρ. Διαγωνισμού 13/2018
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία για την αφαίρεση και απομάκρυνση των δύο πινακίδων και των τεσσάρων προβολέων από την οροφή του κτηρίου της Αρχής – Αρ. Διαγωνισμού 13/2018  

Σχετικά Έγγραφα