Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για ανανέωση της συμφωνίας αναβαθμίσεων της ORACLE – Αρ. Διαγωνισμού 15/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για ανανέωση της συμφωνίας αναβαθμίσεων της ORACLE – Αρ. Διαγωνισμού 15/2016  

Προσφέρων

ORACLE CYPRUS SOLUTIONS

 

Επιτυχών Προσφέρων 

ORACLE CYPRUS SOLUTIONS

 

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€8.427,15

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

28 Σεπτεμβρίου 2016