Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών για εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου της ΑνΑΔ «Εγκαθίδρυση και λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο – Αρ. Διαγωνισμού 8/2015
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών για εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης του Συγχρηματοδοτούμενου Έργου της ΑνΑΔ «Εγκαθίδρυση και λειτουργία Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) στην Κύπρο – Αρ. Διαγωνισμού 8/2015  

Προσφέρων

Κοινοπραξία MKR Mansystems Business Consultants Ltd και Insights Market Research (IMR) Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

Κοινοπραξία MKR Mansystems Business Consultants Ltd και Insights Market Research (IMR) Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

15.989 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης των Συμβάσεων

5 Αυγούστου 2015