Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων διαχείρισης της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 6/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων διαχείρισης της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 6/2016  

Προσφέρων

STRUCTURA LTD

 

Επιτυχών Προσφέρων 

STRUCTURA LTD

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€29.020

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

19 Απριλίου 2016