Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών και συστημάτων πληροφορικής της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 5/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης χρηστών και συστημάτων πληροφορικής της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 5/2016  

Προσφέροντες

H.S. DATA LTD

HELLENIC TECHNICAL ENTERPRISES LTD

A.T.   TECHDATA LTD

 

Επιτυχών Προσφέρων 

A.T.   TECHDATA LTD

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€65.163

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

3 Φεβρουαρίου 2017