Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συνεργατών για τον έλεγχο αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης – Αρ. Διαγωνισμού 3/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών συνεργατών για τον έλεγχο αιτήσεων για καταβολή επιχορήγησης – Αρ. Διαγωνισμού 3/2016  

Προσφέροντες

Yiallourides & Partners Ltd

Άννα Κίρλαππου

Χριστιάνα Κυριάκου Ταρτίου

Θεοφάνης Νεοκλέους

Μάρω Κωνσταντίνου

Πιεράκης Κόμπος

Πολυξένη Παπανικολάου

Μάριος Μόρτης

Μαριάννα Νικοδήμου

 

Επιτυχόντες Προσφέροντες 

Άννα Κίρλαππου

Χριστιάνα Κυριάκου Ταρτίου

Θεοφάνης Νεοκλέους

Μαριάννα Νικοδήμου

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€50.400 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ για κάθε Ανάδοχο

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

12 Ιουλίου 2016