Διαγωνισμός για την εκτύπωση της Ετήσιας Έκθεσης της ΑνΑΔ για το 2013 – Αρ. Διαγωνισμού 25/2014
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την εκτύπωση της Ετήσιας Έκθεσης της ΑνΑΔ για το 2013 – Αρ. Διαγωνισμού 25/2014  

Προσφέροντες

  • IMPRINTA LTD
  • R.P.M. LITHOGRAPHICA LTD
  •  KAILAS PRINTERS & LITHOGRAPHERS

          

Επιτυχών Προσφέρων

R.P.M. LITHOGRAPHICA LTD

 

Ημερομηνία Ανάθεσης Σύμβασης

22 Οκτωβρίου 2014

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης  

€2.300 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ