Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης για δύο (2) Συγχρηματοδοτούμενα Έργα της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 23/2015
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης για δύο (2) Συγχρηματοδοτούμενα Έργα της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 23/2015  

Οι Προσφέροντες ήταν οι ακόλουθοι:

 • Άννα Φραντζολά
 • Άννα Φραντζολά  
 • Νάσω Αθανασίου  
 • Άρτεμις Παλαζίδου
 • Γεωργία Ξενοφώντος
 • Μαρία Βασιλείου
 • Μερόπη Χατζηπαύλου Τσικουρή
 • Άννα Γεωργίου
 • Έλλη Χριστοδούλου
 • Πολυξένη Παπανικολάου
 • Ολβία Σολομωνίδου

 

Επιτυχόντες Προσφέροντες

 • Πολυξένη Παπανικολάου για το ποσό των €5.400
 • Άρτεμις Παλαζίδου για το ποσό των €5.400
 • Γεωργία Ξενοφώντος για το ποσό των €16.200
 • Ολβία Σολομωνίδου για το ποσό των €16.200
 • Μερόπη Χατζηπαύλου Τσικουρή για το ποσό των €16.200

 

Ημερομηνία Ανάθεσης των Συμβάσεων 

1 – 4 Φεβρουαρίου 2016