Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την εφαρμογή Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας – Αρ. Διαγωνισμού 21/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με την εφαρμογή Προγραμμάτων Κατάρτισης Ανέργων για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών φροντίδας – Αρ. Διαγωνισμού 21/2016  

Προσφέροντες

Κοινοπραξία M.M.C Management Center Ltd και Y.G. Health Care Training Ltd

Κοινοπραξία Private Institute “Plato Educational Services Ltd και ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική ΑΕ

RTD TALOS LTD

LCEDUCATIONAL LTD

AGECARE (CYPRUS) LTD

 

Επιτυχών Προσφέρων

Κοινοπραξία M.M.C Management Center Ltd και Y.G. Health Care Training Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€37.100 για τη Δέσμη 1

€34.900 για τη Δέσμη 2

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

31 Μαΐου 2017