Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Τεχνικής Διαχείρισης για το «Σχέδιο τοποθέτησης άνεργων νέων Πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς» – Αρ. Διαγωνισμού 21/2015
 • wcmadmin
 • wcmadmin
 • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών Τεχνικής Διαχείρισης για το «Σχέδιο τοποθέτησης άνεργων νέων Πτυχιούχων για απόκτηση εργασιακής πείρας σε επιχειρήσεις/οργανισμούς» – Αρ. Διαγωνισμού 21/2015  

Οι Προσφέροντες ήταν οι ακόλουθοι:

 • Μιχάλης Πιπονίδης
 • Κωνσταντίνος Γεωργίου  
 • Σκεύη Χριστοδούλου   
 • Αντώνης Αντωνίου   
 • Άντρη Ματθαίου
 • Μιχαηλάς Μιχάλης
 • Στέλλα Τομάζου
 • Παναγιώτης Μαρίνου
 • Αλέξανδρος Ιερείδης
 • Ελένη Καλλή
 • Μαρία Βασιλείου

 

Επιτυχόντες Προσφέροντες

 • Μιχάλης Πιπονίδης
 • Στέλλα Τομάζου
 • Παναγιώτης Μαρίνου
 • Άντρη Ματθαίου

 

Ποσό Ανάθεσης της κάθε Σύμβασης

€24.900 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης των Συμβάσεων

2 Φεβρουαρίου 2016