Διαγωνισμός για την ανανέωση των υφιστάμενων αδειών χρήσης του λογισμικού πακέτου της Trend Micro “Enterprise Security Suite” – Αρ. Διαγωνισμού 13/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την ανανέωση των υφιστάμενων αδειών χρήσης του λογισμικού πακέτου της Trend Micro “Enterprise Security Suite” – Αρ. Διαγωνισμού 13/2016  

Προσφέρων

CHANNELIT Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

CHANNELIT Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€11.700 χωρίς ΦΠΑ για 3 έτη

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

12 Σεπτεμβρίου 2016