Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού για την επέκταση του υφιστάμενου κέντρου ηλεκτρονικών υπολογιστών (Data Center) της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 12/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού για την επέκταση του υφιστάμενου κέντρου ηλεκτρονικών υπολογιστών (Data Center) της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 12/2016  

Προσφέροντες

H.S. Data Ltd

G.C.C. Computers Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

G.C.C. Computers Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€56.739 χωρίς ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

4 Νοεμβρίου 2016