Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης του τηλεφωνικού συστήματος της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 1/2016
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης του τηλεφωνικού συστήματος της ΑνΑΔ – Αρ. Διαγωνισμού 1/2016  

Προσφέροντες

Mechatronic Ltd

A.C.C. Allnet Solutions Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων  

A.C.C. Allnet Solutions Ltd

 

Ποσό Ανάθεσης Σύμβασης

€1.480 μη περιλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Ημερομηνία Ανάθεσης της Σύμβασης

23 Μαρτίου 2016