Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών για εκπόνηση μελετών αξιολόγησης πέντε (5) συγχρηματοδοτούμενων έργων – Αρ. Διαγωνισμού 1/2015
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Αποφάσεις για Δημόσιες Συμβάσεις

Διαγωνισμός για την εξασφάλιση υπηρεσιών για εκπόνηση μελετών αξιολόγησης πέντε (5) συγχρηματοδοτούμενων έργων – Αρ. Διαγωνισμού 1/2015  

Οι Προσφέροντες ήταν οι ακόλουθοι:

  • Enoros Consulting Ltd
  • Κοινοπραξία Advice Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. και Ζωή Βαδράτσικα και Σία Α.Ε. και Cymar Market Research Ltd
  • Κοινοπραξία RTD Talos Ltd και Ζωή Βαδράτσικα και Σία Α.Ε. και Advice Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε  και Cymar Market Research Ltd
  • Κοινοπραξία EDEX – Educational Excellence Corporation Ltd και Insights Market Research (IMR) Ltd

 

Επιτυχών Προσφέρων

(1) Για το Τμήμα 1 : Enoros Consulting Ltd για το ποσό των €18.240

(2) Για το Τμήμα 2 : Κοινοπραξία EDEX – Educational Excellence Corporation Ltd και Insights Market Research (IMR) Ltd για το ποσό των €28.500

(3) Για το Τμήμα 3 : Κοινοπραξία RTD Talos Ltd και Ζωή Βαδράτσικα και Σία Α.Ε. και Advice Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε  και Cymar Market Research Ltd για το ποσό των €11.700

 

Ημερομηνία Ανάθεσης των Συμβάσεων

25 Μαΐου 2015