Έκθεση «Καθηγητές και εκπαιδευτές σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο – Κύπρος»
  • Not Featured
  • Isidora Ktori
  • Isidora Ktori
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Έκθεση «Καθηγητές και εκπαιδευτές σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο – Κύπρος»  

Έκθεση «Καθηγητές και εκπαιδευτές σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο:

Αναβάθμιση ικανοτήτων για χωρίς αποκλεισμούς, πράσινη και ψηφιακή

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) – Κύπρος»

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ως ο Εθνικός Συντονιστής της Κοινοπραξίας του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ReferNet) στην Κύπρο (www.refernet.org.cy), σε συνεργασία με μέλη της Κοινοπραξίας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), προχώρησε στην εκπόνηση της έκθεσης «Teachers and trainers in a changing world: Building up competences for inclusive, green and digitalised vocational education and training (VET) – Cyprus».

 

Η έκθεση αποτελεί μέρος σειράς εκθέσεων, οι οποίες συμπληρώνουν τις γενικές πληροφορίες για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Συστήματα Κατάρτισης (ΕΕΚ) και αφορούν θέματα που βρίσκονται ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, έχοντας κοινή μορφή με σκοπό να προσφέρουν συγκριτική διάσταση μεταξύ των χωρών.  Η έκθεση, η οποία είναι διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα, παρέχει πληροφορίες για τη στήριξη των καθηγητών και εκπαιδευτών ΕΕΚ, τόσο σε σχολικές εγκαταστάσεις όσο και σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο της πρακτικής εξάσκησης, μέσα από την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους για να ανταποκριθούν σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο για χωρίς αποκλεισμούς, για προώθηση της πράσινης και ψηφιακής ΕΕΚ.

 

Διαβάστε περισσότερα

 

https://bit.ly/3eROJSk