Ενημερωτικά σημειώματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ενημερωτικά σημειώματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)  

Τα ενημερωτικά σημειώματα του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop), τα οποία αφορούν σημαντικές και επίκαιρες εξελίξεις στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Ευρώπη, λαμβάνονται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφόρησης για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ReferNet) Κύπρου (www.refernet.org.cy).

Πρόσφατα ετοιμάστηκαν από το Cedefop τα πιο κάτω ενημερωτικά σημειώματα:

  • Μια νέα ματιά στον επαγγελματισμό των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού

     https://www.cedefop.europa.eu/files/9161_el.pdf

  • Αλλάζοντας προοπτική όσον αφορά τη μάθηση

     https://www.cedefop.europa.eu/files/9159_el.pdf

  • Ανάλυση και σύγκριση των προσόντων ΕΕΚ

              https://www.cedefop.europa.eu/files/9158_el.pdf