Προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε παραδοσιακά επαγγέλματα
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε παραδοσιακά επαγγέλματα  

Στο πλαίσιο του Σχεδίου «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων», το οποίο υλοποιείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), προγραμματίζεται η οργάνωση και υλοποίηση 3 προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων σε παραδοσιακά επαγγέλματα, με Ανάδοχο την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων», το οποίο υλοποιείται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), προγραμματίζεται η οργάνωση και υλοποίηση 3 προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων σε παραδοσιακά επαγγέλματα, με Ανάδοχο την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Τα 3 προγράμματα θα αφορούν την κεντητική τέχνη, την τέχνη της κεραμικής και την τέχνη της υφαντικής, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων 16 άτομα ανά πρόγραμμα.  Τα προγράμματα θα αποτελούνται από ιδρυματικό και ενδοεπιχειρησιακό μέρος και η υλοποίησή τους αναμένεται να αρχίσει την άνοιξη του 2022.

Σκοπός των προγραμμάτων κατάρτισης είναι η παροχή ευκαιριών κατάρτισης στους ανέργους στις τέχνες των παραδοσιακών επαγγελμάτων.  Με τη συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης διευρύνονται οι προοπτικές για επανένταξη και καλύτερη ενσωμάτωση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα των παραδοσιακών επαγγελμάτων, με στόχο την εξασφάλιση στο άμεσο μέλλον της διατήρησης και της περαιτέρω ανάπτυξης αυτών των τεχνικών και επαγγελμάτων.

Για κάθε άνεργο που συμμετέχει στο πρόγραμμα θα καταβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Επίδομα κατάρτισης ύψους €5 ανά ώρα κατάρτισης για το ιδρυματικό μέρος και €125 εβδομαδιαία για το ενδοεπιχειρησιακό μέρος.

(β) Εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής και στο ΓεΣΥ, σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Η ΑνΑΔ ασφαλίζει τους συμμετέχοντες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Στα προγράμματα κατάρτισης δικαιούνται να συμμετάσχουν άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα ως άνεργα στο Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής τους στα προγράμματα.