Έναρξη λειτουργίας δύο Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη «Ερμής»
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Έναρξη λειτουργίας δύο Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη «Ερμής»  

Aπό την 1η Ιανουαρίου 2022, έχουν ενταχθεί και άρχισαν να λειτουργούν μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής, το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς».

 

Aπό την 1η Ιανουαρίου 2022, έχουν ενταχθεί και άρχισαν να λειτουργούν μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής, το «Σχέδιο Στελέχωσης Επιχειρήσεων με Αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και το «Σχέδιο Κατάρτισης Μακροχρόνια Ανέργων σε Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς».  Επιπρόσθετα, από την 1η Ιανουαρίου 2022 έχουν τεθεί σε ισχύ αναθεωρημένοι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών για τα δύο Σχέδια, οι οποίοι βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) www.anad.org.cy.

Οι αιτήσεις εργοδοτών για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων αυτών, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ermis.anad.org.cy.  Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για αυτά τα προγράμματα κατάρτισης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής και η ΑνΑΔ δεν αποδέχεται την αποστολή αιτήσεων, αιτημάτων, διευκρινίσεων και εγγράφων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Προϋπόθεση για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για έγκριση προγράμματος στο πλαίσιο των δύο Σχεδίων είναι η εγγραφή όλων των συντελεστών του προγράμματος ως οντότητες (Φυσικό πρόσωπο ή Νομικό πρόσωπο), η έγκριση τους από την ΑνΑΔ, η απόκτηση του ρόλου «Εργοδότη» από τον εργοδότη και η υποβολή του βιογραφικού σημειώματος από τον καθοδηγητή.

Μέσα στο 2022 αναμένεται να ενταχθούν όλα τα Σχέδια και Συστήματα της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη Ερμής και θα γίνεται έγκαιρη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων.