Ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου  

 

Στις 30 Μαρτίου 2021, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η ετήσια συνάντηση της Κοινοπραξίας ReferNet Κύπρου, στην οποία συμμετέχουν 21 μέλη τα οποία προέρχονται από υπουργεία/κυβερνητικά τμήματα, εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και εθνικές μονάδες ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στη συνάντηση, πέραν της ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των μελών για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, έγινε ανασκόπηση του έργου της Κοινοπραξίας κατά το έτος 2020 καθώς και του προγραμματισμού εργασιών για το έτος 2021.

 

 

Διαβάστε περισσότερα