Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο έργο του Cedefop «Real-time labour market information on skill requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis»
  • Not Featured
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Συμμετοχή της ΑνΑΔ στο έργο του Cedefop «Real-time labour market information on skill requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis»  

Η ΑνΑΔ συμμετείχε στο έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) «Real-time labour market information on skill requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis», το οποίο είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού συστήματος για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων για τις

Η ΑνΑΔ συμμετείχε στο έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) «Real-time labour market information on skill requirements: Setting up the EU system for online vacancy analysis», το οποίο είχε ως στόχο την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού συστήματος για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων για τις κενές θέσεις εργασίας που δημοσιοποιούνται σε ιστοσελίδες (online job vacancies), ώστε να υπάρχουν διαθέσιμες επίκαιρες πληροφορίες για την κατάσταση στην αγορά εργασίας. Το έργο διάρκεσε τέσσερα χρόνια, από το 2017 μέχρι το 2020, και η συμμετοχή της ΑνΑΔ διαλάμβανε την ετοιμασία πακέτων εργασίας στα οποία αναλυόταν η υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά εργασίας της Κύπρου, τον σχολιασμό μεθοδολογίας, την επαλήθευση αποτελεσμάτων, καθώς και τη συμμετοχή σε εργαστήρια.

 

Διαβάστε περισσότερα