Αναθεώρηση πρόνοιας των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για τα Σχέδια «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη», «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας» και «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών», με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αναθεώρηση πρόνοιας των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών για τα Σχέδια «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη», «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας» και «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών», με ισχύ από την 1η Ιουλίου 2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενημερώνει για την αναθεώρηση πρόνοιας των Οδηγών Πολιτικής και Διαδικασιών (Οδηγοί) η οποία τίθεται σε ισχύ για τα προγράμματα που αρχίζουν από την 1η Ιουλίου 2023 και μετά, για τα ακόλουθα Σχέδια:
 

1. «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης - Συνήθη»

2. «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας»

3. «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών»


Η αναθεώρηση αφορά στην προϋπόθεση για καταβολή χορηγήματος αναφορικά με τον ελάχιστο αριθμό των συμμετεχόντων σε πρόγραμμα κατάρτισης. Συγκεκριμένα, η πρόνοια όπως «ο αριθμός των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης με επιτυχία να μην είναι μικρότερος του ελαχίστου» αναθεωρείται και αντικαθίσταται με την πρόνοια όπως «ο αριθμός των συμμετεχόντων κατά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης να μην είναι μικρότερος του ελαχίστου», όπως καθορίζεται στον Οδηγό κάθε Σχεδίου.

Οι Οδηγοί των Σχεδίων βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.  Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

29 Ιουνίου 2023