Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεσσάρων έργων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεσσάρων έργων στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση των πιο κάτω τεσσάρων έργων τα οποία ανέλαβε η ΑνΑΔ να υλοποιήσει στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου 2021-2026:

  • Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων.
  • Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με την πράσινη οικονομία.
  • Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τη γαλάζια οικονομία.
  • Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας.

Τα έργα χρηματοδοτούνται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα διαγωνισμού δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:
https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/listContractDocuments.do?resourceId=5959981.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη, 26 Απριλίου 2023 και ώρα 13:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy.

 

27 Μαρτίου 2023