Έναρξη λειτουργίας τριών Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη Ερμής
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Έναρξη λειτουργίας τριών Σχεδίων της ΑνΑΔ στην ψηφιακή πύλη Ερμής  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας των πιο κάτω Σχεδίων στην ψηφιακή πύλη Ερμής, από την 1η Ιουνίου 2022:

 

  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο
  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στην Κύπρο (Κρατικές Ενισχύσεις)
  • Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης στο Εξωτερικό

Πρόσθετα, η ΑνΑΔ ανακοινώνει ότι από την 1η Ιουνίου 2022 τίθενται σε ισχύ αναθεωρημένοι Οδηγοί Πολιτικής και Διαδικασιών για τα τρία Σχέδια, οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ www.anad.org.cy.  Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μελετήσουν τους αναθεωρημένους Οδηγούς Πολιτικής και Διαδικασιών προτού υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

 

Επισημαίνεται ότι από την 1η Ιουνίου 2022, οι αιτήσεις εργοδοτών για έγκριση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο των Σχεδίων αυτών, θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ermis.anad.org.cy. Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για αυτά τα προγράμματα κατάρτισης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής και η ΑνΑΔ δεν θα αποδέχεται την αποστολή αιτήσεων, αιτημάτων, διευκρινίσεων και εγγράφων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Σημειώνεται ότι, για τα προγράμματα κατάρτισης που έχουν ή θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η Μαΐου 2022, εξακολουθεί να ισχύει η υφιστάμενη διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης.

 

Με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας, την αποφυγή καθυστερήσεων και την εμπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων, η ΑνΑΔ καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι δυνατό να αξιοποιήσουν τα πιο πάνω Σχέδια, να εγγραφούν έγκαιρα στην ψηφιακή πύλη Ερμής.

 

Προϋπόθεση για τη συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για έγκριση προγράμματος στο πλαίσιο των πιο πάνω Σχεδίων είναι η εγγραφή όλων των συντελεστών του προγράμματος στην ψηφιακή πύλη Ερμής.  Συγκεκριμένα, πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες ενέργειες:

 

1.       Εγγραφή του οργανωτή ως οντότητα (Φυσικό πρόσωπο ή Νομικό πρόσωπο ή Κοινοπραξία) και έγκρισή του από την ΑνΑΔ.

2.       Απόκτηση του ρόλου «Εργοδότη» από τον οργανωτή μετά την έγκρισή του ως οντότητα.

3.       Εγγραφή των εργοδοτουμένων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης ως φυσικά πρόσωπα και έγκρισή τους από την ΑνΑΔ.

4.       Εγγραφή του εκπαιδευτή ως φυσικό πρόσωπο και έγκρισή του από την ΑνΑΔ.

5.       Ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή του βιογραφικού σημειώματος του εκπαιδευτή.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 

25 Μαΐου 2022