Ανάθεση συμβάσεων για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Αρ. διαγωνισμού 5/2023
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση συμβάσεων για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Αρ. διαγωνισμού 5/2023  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει ότι, μετά από προκήρυξη του μίνι διαγωνισμού με αρ. 5/2023, με τη συμμετοχή των Οικονομικών Φορέων που σύναψαν τη Συμφωνία Πλαίσιο με αρ. 4/2022, υπέγραψε συμβάσεις για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ειδικά σχεδιασμένων για ανέργους, με την εταιρεία «EDITC Ltd» για τις επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου και με την εταιρεία «Estia Gnosis Group Ltd» για τις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, για την υλοποίηση των πιο κάτω προγραμμάτων κατάρτισης:

Γνωστικό αντικείμενο

Επαρχία

Μέθοδος κατάρτισης

Βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης Η/Υ και διαχείριση αρχείων

Όλες

Κατά πρόσωπο εκπαίδευση

Επεξεργασία κειμένου

Υπολογιστικά φύλλα

Παρουσιάσεις

Χρήση διαδικτύου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

 

Δικαιούχοι συμμετοχής είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Στους συμμετέχοντες θα καταβάλλεται επίδομα κατάρτισης, οδοιπορικών και άλλων εξόδων.  Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» με στόχο την απόκτηση νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της ΚύπρουΤο έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Η ΑνΑΔ θα ενημερώσει για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης.

 

24 Ιουλίου 2023