Αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού και υποστήριξης στη χρήση του συστήματος «Ερμής»
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού και υποστήριξης στη χρήση του συστήματος «Ερμής»  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς της για την όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της και του κοινού γενικότερα, προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού και την ανάθεση σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης του κοινού και υποστήριξης στη χρήση του συστήματος «Ερμής».  Η σύμβαση έχει ανατεθεί στην κοινοπραξία Evresis Services Ltd και RTD Talos Ltd και ισχύει για περίοδο δύο ετών με ημερομηνία έναρξης τη 2α Απριλίου 2024.

 

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού διαλαμβάνουν την ενημέρωση, παροχή πληροφοριών και υποστήριξη στη χρήση του συστήματος «Ερμής» μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Σε περίπτωση που κρίνεται αναγκαία η παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία, αυτή είναι εφικτή μέσω διευθέτησης προκαθορισμένης συνάντησης με τους λειτουργούς εξυπηρέτησης του κοινού, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Με τις νέες ρυθμίσεις, οι λειτουργοί του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Κοινού θα παρέχουν υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού και υποστήριξης στη χρήση του συστήματος «Ερμής» σε καθημερινή βάση από τις 07:00 μέχρι τις 18:00 κατά τις εργάσιμες μέρες.

 

Το τηλέφωνο του Γραφείου Εξυπηρέτησης του Κοινού της ΑνΑΔ είναι 22390300 και η ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 

24 Απριλίου 2024