Διαγωνισμός για την οργάνωση και εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης σε θέματα ανάπτυξης ομαδικότητας και συνεργασίας για το προσωπικό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαγωνισμός για την οργάνωση και εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης σε θέματα ανάπτυξης ομαδικότητας και συνεργασίας για το προσωπικό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ)  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ζητά την υποβολή προσφορών για την οργάνωση και εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης σε θέματα ανάπτυξης ομαδικότητας και συνεργασίας για το προσωπικό της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) - Αρ. Διαγωνισμού 7/2024.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να προμηθευτούν τα έγγραφα διαγωνισμού δωρεάν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement) της Αρμόδιας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στον χώρο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=6800765

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (eProcurement).

 

23 Απριλίου 2024