Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων»
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων»  

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει ότι, μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, σύναψε Συμφωνία Πλαίσιο  με 22 Οικονομικούς Φορείς για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ψηφιακών δεξιοτήτων.  Η Συμφωνία Πλαίσιο ισχύει για περίοδο τεσσάρων ετών με ημερομηνία έναρξης την 15η Φεβρουαρίου 2023.
 

Τα προγράμματα κατάρτισης στοχεύουν στην απόκτηση νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου με στόχο τη συμμετοχή 20 χιλιάδων απασχολούμενων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αυτοαπασχολούμενων και ανέργων. Στην περίπτωση των προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία είναι ειδικά σχεδιασμένα για ανέργους, η ΑνΑΔ θα καταβάλλει επίδομα κατάρτισης, οδοιπορικών και άλλων εξόδων.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.
 

Η ΑνΑΔ θα ενημερώνει για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης.

 


23 Φεβρουαρίου 2023