Υποστήριξη εξωτερικών χρηστών στη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος «Ερμής»
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Υποστήριξη εξωτερικών χρηστών στη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος «Ερμής»  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει ότι μετά από προκήρυξη σχετικού διαγωνισμού, υπέγραψε σύμβαση με την Κοινοπραξία Evresis Services Ltd and Evresis Loyalty Management Ltd για την παροχή υπηρεσιών για υποστήριξη των εξωτερικών χρηστών στη χρήση και ορθή αξιοποίηση του νέου πληροφοριακού συστήματος «Ερμής».  Η σύμβαση ισχύει για περίοδο δύο ετών με ημερομηνία έναρξης την 22α Ιουνίου 2022.

 

Μέσα από τη σύμβαση αυτή η ΑνΑΔ επιδιώκει την, όσο το δυνατό, καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών της, δηλαδή των επιχειρήσεων, των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), των Δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ), των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΕΚ), καθώς και των συμμετεχόντων (εργοδοτουμένων και ανέργων) αλλά και του κοινού ευρύτερα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού, στο τηλέφωνο 22390300 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 

22 Ιουνίου 2022