Ημερίδα ενημέρωσης των Συντελεστών Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων
  • SHOW ON EXTRANET
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ημερίδα ενημέρωσης των Συντελεστών Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων  

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2022 η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) πραγματοποίησε ημερίδα ενημέρωσης των Κέντρων Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΚΑΕΠ) και των Αξιολογητών Επαγγελματικών Προσόντων που δραστηριοποιούνται στην πιστοποίηση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης (EEK).  Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι από 27 ΚΑΕΠ και 10 Αξιολογητές Επαγγελματικών Προσόντων.

Στην ημερίδα έγινε ανασκόπηση της λειτουργίας του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ), ενημέρωση για την ανάπτυξη των νέων Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων (ΠΕΠ) και την επικείμενη εφαρμογή τους, καθώς και παρουσίαση των αναθεωρημένων οδηγιών για τη διαδικασία αξιολόγησης για πιστοποίηση ΕEK.  Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση στην οποία εκφράστηκαν απόψεις και εισηγήσεις από τους συμμετέχοντες για τα θέματα που παρουσιάστηκαν.

Οι παρουσιάσεις που έγιναν είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.

21 Σεπτεμβρίου 2022

 

Σχετικά Έγγραφα