Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2015-2021 (Νοέμβριος 2022)
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο 2015-2021 (Νοέμβριος 2022)  

Η ΑνΑΔ, στο πλαίσιο του ρόλου και της αποστολής της, καθιέρωσε τη συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στην εκπόνηση της μελέτης «Διαχρονικές τάσεις δεικτών ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο 2015-2021».

Ο βασικός σκοπός της μελέτης είναι η ολοκληρωμένη ανάλυση και εξέταση των διαχρονικών τάσεων των δεικτών απασχόλησης και ανεργίας, των δεικτών συμμετοχής και προσφοράς στην αγορά εργασίας και των δεικτών συμμετοχής σε εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο κατά την περίοδο 2015-2021. Πρόσθετα, παρέχει και συγκριτικά στοιχεία, όπου είναι διαθέσιμα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προσδοκάται ότι οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της μελέτης θα αξιοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων πολιτικής και τη δρομολόγηση κατάλληλων ενεργειών από τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιαίτερα αυτή τη χρονική περίοδο που η οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων, όπως η συνεχιζόμενη πανδημία της νόσου COVID-19 και η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ.

15 Δεκεμβρίου 2022