Ανάθεση σύμβασης για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Πακέτo προγραμμάτων κατάρτισης με αρ. 2.3
  • SHOW ON EXTRANET
  • Not Featured
  • Angelos Efstathiou
  • Angelos Efstathiou
  • Enter promotion name

Νέα / Ανακοινώσεις

Ανάθεση σύμβασης για την αγορά υπηρεσιών για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα κατάρτισης για απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων» - Πακέτo προγραμμάτων κατάρτισης με αρ. 2.3  

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοινώνει ότι, μετά από προκήρυξη του μίνι διαγωνισμού με αρ. 3/2023, με τη συμμετοχή των Οικονομικών Φορέων που σύναψαν τη Συμφωνία Πλαίσιο με αρ. 4/2022, υπέγραψε σύμβαση με την εταιρεία «Mesokeleas Ltd (Frederick University)» στις 29 Μαΐου 2023 για την υλοποίηση των πιο κάτω προγραμμάτων κατάρτισης:

Πακέτο προγραμμάτων

Γνωστικό αντικείμενο

Επαρχία

Μέθοδος κατάρτισης

2.3

Βασικές αρχές ψηφιακού μάρκετινγκ

Παγκύπρια

Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση

Μάρκετινγκ μέσω κοινωνικών δικτύων

Μάρκετινγκ μέσω του Instagram

Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται χωρίς κόστος συμμετοχής και στοχεύουν στην απόκτηση νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, με στόχο τη συμμετοχή 20 χιλιάδων απασχολούμενων στον ιδιωτικό, τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, αυτοαπασχολούμενων και ανέργων.  Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου.

Η ΑνΑΔ θα ενημερώσει για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης.

 

15 Ιουνίου 2023